Członek zwyczajny PTChPRiE

lek. med. Robert Jamont

specjalista chirurgii plastycznej