Chirurgia plastyczna, red. Witmanowski H., Jundziłł A., Warszawa 2019, PZWL

Redakcja naukowa: Arkadiusz Jundziłł, Henryk Witmanowski
Wydawca: PZWL Wydawnictwo Lekarskie

https://pzwl.pl/Chirurgia-plastyczna,98512988,p.html


Chirurgia plastyczna

Kompleksowe omówienie zabiegów chirurgii plastycznej, rekonstrukcyjnej i estetycznej oraz dermatologii i stomatologii estetycznej. W podręczniku znalazły się podstawy z zakresu chirurgii plastycznej oraz stosowanych technik operacyjnych i zabiegowych. Przedstawiono stosowane sposoby leczenia zmian chorobowych i urazów: skóry i tkanek miękkich, głowy i szyi, kończyn, jamy brzusznej oraz układu moczowo-płciowego, a także wad wrodzonych. Oddzielne rozdziały poświęcono zabiegom z zakresu chirurgii estetycznej, dermatologii i stomatologii estetycznej oraz stosowaniu inżynierii biomedycznej w chirurgii plastycznej.