Ostrożnie z reklamą usług medycznych

Nadchodzą istotne zmiany dotyczące zasad reklamowania wyrobów medycznych oraz usług świadczonych przy użyciu takich wyrobów. Zmiany te zasadniczo wpłyną na branżę medyczną, szczególnie w obszarze chirurgii plastycznej i szeroko pojętej medycyny estetycznej. Branże te bowiem, szczególnie czynnie bazują na przekazie medialnym skierowanym bezpośrednio do nieograniczonego kręgu odbiorców - niezależnie od wyboru drogi rozpowszechniania. Często przekaz ten nosi znamiona nie tylko reklamy samych wyrobów medycznych, ale przede wszystkim usług związanych z ich wykorzystaniem. Droga ta wykorzystywana jest nie tylko przez tzw. influencerów, ale także przez samych lekarzy. Poprzez nagrywanie filmów, umieszczanie zdjęć „przed” i „po”, transmitowaniu przebiegu zabiegów, publikowanie treści dotyczących zabiegów i operacji stosują oni szeroko pojętą, dotychczas dozwoloną i powszechnie akceptowaną metodę promocji. 

Za ich nieprzestrzeganie na niesfornych reklamodawców posypią się kary, których ustawowa wysokość sprawia, że temat reklam w mediach nie będzie mógł zostać zlekceważony. Sankcja za wprowadzenie do obrotu reklamy niezgodnej z przepisami Ustawy może wynosić do 2 000 000,- zł, zaś za reklamę wprowadzającą odbiorcę w błąd do 5 000 000,- zł.

Szersze informacje w opracowaniu przygotowanym przez Adwokat Dorotę Pielesz i Adwokata Wojciecha Pielesza z Kancelarii Pielesz i Wspólnicy Adwokaci (do pobrania tutaj).