SARS-CoV-2 / COVID-19 a chirurgia plastyczna

Szanowni Państwo,

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, obserwując z troską aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i na świecie, zwraca się do wszystkich z prośbą o zachowanie maksymalnej ostrożności również w zakresie chirurgii plastycznej.

Zwracamy uwagę na konieczność dostosowania się do aktualnych zaleceń władz sanitarnych i administracyjnych zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Dbając o bezpieczeństwo społeczeństwa, personelu, jak i własne, nie możemy też zapominać o obowiązku zapewnienia ciągłości leczenia i opieki naszym pacjentom, umożliwiając im kontrole pooperacyjne i nadzór nad rekonwalescencją.
Apelujemy o rozsądek, opanowanie i odpowiedzialność w tych nadzwyczajnych okolicznościach.

Jako Towarzystwo rekomendujemy, aby dysponenci placówek medycznych podejmowali indywidualnie racjonalne, uwzględniające wszystkie powyższe uwagi oraz bieżącą sytuację epidemiologiczną, decyzje co do sposobu ich funkcjonowania. Aktualnie proponujemy rozważenie możliwości odroczenia zabiegów planowych, które nie ratują życia i zdrowia.

Zachęcamy Państwa do uważnego śledzenia bieżącej sytuacji epidemiologicznej, szczególnie na stronach internetowych Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organisation - WHO), Głównego Inspektora SanitarnegoMinisterstwa Zdrowia.

Zarząd PTChPRiE