Zmarła dr n. med. ARIANNA MAGOŃSKA-OLESZYCKA


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że
15 maja 2023 roku zmarła

dr n. med. Arianna Magońska-Oleszycka

dr n. med.

Arianna Magońska-Oleszycka.


                                                                                        

Urodziła się w 1932 roku we Lwowie.

Studiowała na wydziale lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu.

Po ukończeniu studiów podjęła pracę w Klinice Chirurgii w Zabrzu, kierowanej przez prof. Stanisława Szyszkę, gdzie pod jego kierownictwem uzyskała specjalizację i zdała egzamin z zakresu chirurgii ogólnej oraz obroniła pracę doktorską.

Następnie podjęła pracę w utworzonym w ramach kliniki, pododdziale chirurgii plastycznej, którego ordynatorem był dr Edmund Kozłowski. Po jego odejściu i wyjeździe za granice, kierowała oddziałem.

Specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej ukończyła w Polanicy pod kierunkiem prof. Michała Kraussa.

W 1968 roku Ministerstwo Zdrowia przyjęło plan rozwoju chirurgii plastycznej i powołało kliniki i oddziały. W następstwie tej decyzji powstał we wczesnych latach siedemdziesiątych samodzielny oddział chirurgii plastycznej w Zabrzu, którego ordynatorem została dr Oleszycka. Pracowała na nim nieprzerwanie do czasu przeniesienia oddziału w 1988 roku, do nowo wybudowanego, nowoczesnego Szpitala Górniczego im. Św. Barbary w Sosnowcu, w którym pracowała do momentu przejścia na emeryturę.

Zmarła 15 maja 2023 roku.

Zdobyte, przez długie lata pracy, ogromne doświadczenie i wiedzę przekazywała swoim asystentom. Pod jej kierownictwem specjalizację z zakresu chirurgii plastycznej uzyskało kilkunastu specjalistów.
Jako jeden z pionierów polskiej chirurgii plastycznej, dr Magońska-Oleszycka wniosła ogromny wkład w jej rozwój w Polsce.

 

Opracował: dr Zbigniew Mazan


__

 

Rodzinie i Bliskim Zmarłej

wyrazy głębokiego współczucia składają

koleżanki i koledzy z Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej


__