Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

planowane jest na dzień 26 maja 2023 r. (piątek) w Lublinie (po zakończeniu I dnia obrad Lubelskiego Forum Chirurgii Piersi) w formie hybrydowej (udział osobisty i on-line).

Na podane adresy poczty elektronicznej (e-mail) zostały przesłane informacje i dane niezbędne dla zdalnego uczestnictwa w Walnym Zabraniu Członków PTChPRiE.

Prosimy o sprawdzenie swoich skrzynek poczty elektronicznej , w tym również folderu SPAM.

W wypadku nieodnalezienia informacji prosimy o kontakt zwrotny w celu zapewnienia ponownej wysyłki.