Aktualności i komunikaty

Zmarł prof. dr hab. med. ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 23 maja 2016 roku zmarł prof.
dr hab. med. Andrzej Zieliński - Prezes PTChPRiE w latach
1999-2001 i wieloletni Członek Zarządu - założyciel...

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej planowane
jest na dzień 17 czerwca 2016 r. (piątek) w Lublinie, na godz 17
(po I...