Aktualności i komunikaty

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej planowane
jest na dzień 27 czerwca 2015 r. (sobota) w Lublinie (po...

Nowy Oddział Chirurgii Oparzeniowej dla dzieci

We Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej w Łęcznej (woj. lubelskie) powstał oddział
zajmujący się leczeniem oparzeń u dzieci. > > Przeczytaj...