Aktualności i komunikaty

Informacja o preparacie AQUAfilling / Los Deline

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z siedzibą w Warszawie w efekcie
podjętych działań uzyskał informację odnoszącą się do...

Wzory certyfikatów członkowskich PTChPRiE

Szanowni Państwo, Przedstawiamy aktualne wzory certyfikatów
poświadczających członkostwo w Polskim Towarzystwie Chirurgii
Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej. Przypominamy:...