Aktualności i komunikaty

Nowy Oddział Chirurgii Oparzeniowej dla dzieci

We Wschodnim Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii
Rekonstrukcyjnej w Łęcznej (woj. lubelskie) powstał oddział
zajmujący się leczeniem oparzeń u dzieci. > > Przeczytaj...

Statystyki ISAPS

Międzynarodowe Towarzystwo Estetycznej Chirurgii Plastycznej
przedstawia statystyki odnośnie zabiegów kosmetycznych
wykonywanych na całym świecie. W 2013 roku przeprowadzono...

Zwyczajne Walne Zebranie Członków PTChPRiE

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej planowane
jest na dzień 14 czerwca 2014 r. (sobota) w Lublinie (po...

Walne Zebrania Członków PTChPRiE

Nadzwyczajne Walne Zebrania Członków Polskiego Towarzystwa
Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej planowane
jest na 22 listopada 2013 r., godz. 18.00 w Zakopanem (Hotel...