Członek zwyczajny PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans

specjalista chirurgii plastycznej