Członek zwyczajny PTChPRiE

lek. Krzysztof Potocki

specjalista chirurgii plastycznej