Członek zwyczajny PTChPRiE

lek. med. Krzysztof Potocki

specjalista chirurgii plastycznej