Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Janusz Sirek

specjalista chirurgii plastycznej