Członek honorowy PTChPRiE

dr hab. n. med. Alicja Renkielska

specjalista chirurgii plastycznej