Członek zwyczajny PTChPRiE

dr hab. n. med. Paweł Szychta

specjalista chirurgii plastycznej