Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Tadeusz Witwicki

specjalista chirurgii plastycznej