Członek zwyczajny PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

specjalista chirurgii plastycznej