Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Ryszard Mądry

specjalista chirurgii plastycznej