Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Jerzy Kolasiński

specjalista chirurgii plastycznej