Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Tomasz Sirek

specjalista chirurgii plastycznej