Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Andrzej Tomczyk

specjalista chirurgii plastycznej