Członek zwyczajny PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski

specjalista chirurgii plastycznej