Członek zwyczajny PTChPRiE

dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. nadzw. UM w Łodzi

specjalista chirurgii plastycznej