Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Andrzej Dmytrzak

specjalista chirurgii plastycznej