Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Marta Fijałkowska

specjalista chirurgii plastycznej