Członek zwyczajny PTChPRiE

dr hab. n. med. Marta Fijałkowska

specjalista chirurgii plastycznej