Członek zwyczajny PTChPRiE

dr hab. n. med. Jan Rykała

specjalista chirurgii plastycznej