17th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery with ISAPS Symposium


Poznan, Poland

XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej z sympozjum ISAPS