18th Congress of the Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery


Szczecin

8 czerwca 2022 Kurs z chirurgii rekonstrukcyjnej
9-10 czerwca 2022 XVIII Zjazd PTChPRiE
11 czerwca 2022 Sympozjum ISAPS