Contact Us

Contact Form

Name
Email address
Additional contact data
Message
Code
token  

 


 

Polish Society of Plastic, Reconstructive
and Aesthetic Surgery

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
tel.: 0048 22 584 13 74, tel./fax: 0048 22 629 69 69

 

Address for correspondence:

 
Eastern Center of the Burns Treatment
and Reconstructive Surgery

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
tel.: 0048 81 75 26 531, fax: 0048 81 75 26 539

 

 

 


Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000044714.

NIP 5261767565, REGON 010139291

Rachunek bankowy Towarzystwa:
77 1020 1068 0000 1702 0000 1933 (PKO BP)

IBAN: PL 77 1020 1068 0000 1702 0000 1933
: BPKOPLPW