Decyzja Prezesa URPL o wycofaniu preparatu Los Deline

Decyzja Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie wycofania z obrotu i z używania hydrofilowego żelu do endoprotetyki miękkich tkanek ludzkich Los Deline, którego wytwórcą jest Biotrh s.r.o., Lyčkovo námĕsti 508/7, 186 00 Praha 8, Republika Czeska

Decyzja_Prezesa_URPL_Los_Deline_20200127.pdf

Źródło:
http://urpl.gov.pl/pl/decyzja-w-sprawie-wycofania-z-obrotu-i-z-u%C5%BCywania-hydrofilowego-%C5%BCelu-do-endoprotetyki-mi%C4%99kkich