Rome-Dubai Breast Symposium


Rome, Italy

Szanowne Koleżanki i Koledzy,
 
W imieniu Przewodniczących Komitetu Naukowego Rome Dubai Breast Symposium 14-16.06.2023 w Rzymie, Profesora Stefano Pompei oraz Profesora Roya de Vity oraz moim i Profesora Dawida Murawy z Komitetu Naukowego, chcielibyśmy serdecznie zaprosić na trzy dni całkowitego zanurzenia w chirurgię onkologiczną, onkoplastyczną, rekonstrukcyjną i estetyczną piersi. Szczegółowe informacje na stronie https://www.romedubaibreast.com/.

Jest możliwość otrzymania zniżek rejestracyjnych dla Chirurgów - Członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, po stworzeniu listy zainteresowanych udziałem w sympozjum.
 
Z wyrazami szacunku,
 
Prof. Agnieszka Kołacińska-Wow
Zarząd PTCHO