40-lecie Kliniki Chirurgii Plastycznej GUMed


Gdańsk

Klinika Chirurgii Plastycznej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego obchodzi
40-lecie działalności.

Spotkanie temu poświęcone z udziałem Konsultanta Krajowego, profesora Jerzego Strużyny odbędzie się 27.10.2017 r. w Gdańsku.