Zarząd główny

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

Prezes

lek. med. Maciej Kuczyński

Wiceprezes

dr n. med. Wojciech Witkowski

Skarbnik

dr hab. n. med. Jan Rykała

Sekretarz

dr hab. n. med. Jerzy Jankau

Członek Zarządu

dr n. med. Ireneusz Łątkowski

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

lek. med. Krzysztof Potocki

Przewodniczący

lek. med. Robert Jamont

Członek

lek. med. Katarzyna Osiak

Członek

Sąd koleżeński

lek. med. Jan Mieczysław Stępniewski

Przewodniczący

dr n. med. Krzysztof Czopkiewicz

Członek

lek. med. Bogusława Śmietańska-Ładny

Członek

Komisja etyczna

dr hab. n. med. Alicja Renkielska

Przewodniczący

dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. nadzw. UM w Łodzi

Członek

Delegaci

prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

ICOPLAST - International Confederation of Plastic Surgery Societies

dr n. med. Wojciech Witkowski

IPRAS - International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

dr n. med. Ryszard Mądry

IPRAS-TA - International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery - Trainees Association

lek. med. Maciej Kuczyński

IQUAM - International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery

dr n. med. Janusz Sirek

ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery