Zarząd główny

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

Prezes

lek. med. Maciej Kuczyński

Wiceprezes

dr n. med. Andrzej Krajewski

Sekretarz

prof. dr hab. n. med. Piotr Prowans

Członek Zarządu

lek. med. Marek Szczyt

Rzecznik prasowy

dr n. med. Jerzy Kolasiński

Skarbnik

dr n. med. Ireneusz Łątkowski

Członek Zarządu

Komisja rewizyjna

dr n. med. Ryszard Mądry

Członek

lek. med. Krzysztof Potocki

Członek

dr n. med. Tomasz Zieliński

Członek

Sąd koleżeński

lek. med. Jan Mieczysław Stępniewski

Przewodniczący

dr hab. n. med. Henryk Witmanowski, prof. UMK

Członek

dr n. med. Wojciech Witkowski

Członek

Komisja etyczna

dr hab. n. med. Alicja Renkielska

Przewodniczący

dr hab. n. med. Bogusław Antoszewski, prof. nadzw. UM w Łodzi

Członek

Delegaci

prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

ESPRAS - European Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

prof. dr hab. n. med. Jerzy Strużyna

ICOPLAST - International Confederation of Plastic Surgery Societies

dr n. med. Wojciech Witkowski

IPRAS - International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

dr n. med. Ryszard Mądry

IPRAS-TA - International Confederation for Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery - Trainees Association

lek. med. Maciej Kuczyński

IQUAM - International Committee for Quality Assurance, Medical Technologies and Devices in Plastic Surgery

dr n. med. Janusz Sirek

ISAPS - International Society of Aesthetic Plastic Surgery