Polish Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery

Society is the official organization
of plastic surgeons working
in the Republic of Poland.

Welcome to our website!

Prof. Jerzy Strużyna, President

News and Communiques

Składki członkowskie

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie
składek członkowskich. Równocześnie przypominamy, że
zgodnie z obowiązującym Statutem zaleganie ze składką...

More
Read all »

Find a Surgeon

Use our search engine
to find a Plastic Surgeon
by Alphabetical Order
or by Map.

More »

Calendar of Events

More events »

Silver Partner:

Partner:


 

Partner:

Partner:

 

Partner: