Polskie Towarzystwo Chirurgii Mikronaczyniowej (PTChM)

zostało utworzone w celu zrzeszenia ludzi zajmujących się multidyscyplinarną gałęzią chirurgii jaką jest mikrochirurgia w tym m.in. specjalistów chirurgii plastycznej, chirurgii onkologicznej, chirurgii ogólnej, ortopedii i traumatologii, laryngologii jak i wszystkich lekarzy zajmujących się specjalizacjami zabiegowymi.
 

  • PTChM to towarzystwo naukowe założone w celu popularyzacji i zwiększenia dostępności do zabiegów rekonstrukcyjnych dla pacjentów, jak i samych lekarzy specjalności zabiegowych (poprzez m.in. organizowanie okresowych szkoleń mikrochirurgicznych). Za cel przyjęło sobie również stworzenie możliwości konsultacji trudnych przypadków z doświadczonymi mikrochirurgami poprzez platformy, które będą dostępne w mediach społecznościowych sygnowanych przez PTChM.
  • Na czele Polskiego Towarzystwa Chirurgii Mikronaczyniowej stanął prof. Adam Maciejewski, kierownik Kliniki Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej Narodowy Instytut Onkologii w Gliwicach, a jednym z dwóch jego zastępców został bliski współpracownik prof. Maciejewskiego - prof. Łukasz Krakowczyk, kierownik Bloku Operacyjnego w naszym Instytucie.
  • Polskie Towarzystwo Chirurgii Mikronaczyniowej zaprasza do współpracy lekarzy zajmujących się multidyscyplinarną gałęzią chirurgii, jaką jest mikrochirurgia, w tym m.in. specjalistów chirurgii plastycznej, onkologicznej i ogólnej, ortopedii i traumatologii, laryngologii, a także wszystkich lekarzy zajmujących się specjalizacjami zabiegowymi.