Jak zostać członkiem PTChPRiE?

 

  • Członkiem zwyczajnym może być osoba, która jest chirurgiem specjalistą w zakresie chirurgii plastycznej posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Członkiem kandydatem może być osoba, która jest lekarzem specjalizującym się w chirurgii plastycznej posiadającym prawo wykonywania zawodu lekarza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
  • Członkiem seniorem może zostać członek zwyczajny Towarzystwa, który zaprzestał aktywności zawodowej.

 

Przyjmowanie i skreślanie z listy członków zwyczajnych, członków kandydatów i członków seniorów następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego, po uprzednim złożeniu przez zainteresowanego pisemnej deklaracji przystąpienia do Towarzystwa oraz wpłaceniu kwoty składki członkowskiej i wpisowego.

W odniesieniu do osób będących już członkami Towarzystwa i spełniających przesłanki dla nabycia członkostwa innego rodzaju, możliwym będzie zmiana rodzaju członkostwa po złożeniu przez nich pisemnego wniosku i podjęciu na tej podstawie stosownej uchwały przez Zarząd Główny.

Wypełnioną deklarację (wniosek) należy przesłać na adres korespondencyjny Towarzystwa.

Lekarze rozpoczynający specjalizację z chirurgii plastycznej są zobowiązani do złożenia wniosku (pisemnej deklaracji) do Prezesa Towarzystwa o przyjęcie w poczet członków.

Szczegółowe regulacje znajdują się w statucie Towarzystwa.

 

Serdecznie zapraszamy do wstąpienia w nasze szeregi!