Kodeks Etyczny

Zasady etycznego postępowania członka Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej opierają swoje postępowanie na Kodeksie Etyki Lekarskiej oraz na zasadach etycznych ogłoszonych przez PTChPRiE.

Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej zobowiązuje się:

 1. Służyć ludziom z poszanowaniem godności każdego człowieka.
 2. Dążyć do doskonalenia umiejętności zawodowych, dzieląc się swoją wiedzą fachową z kolegami oraz pacjentami.
 3. Stosować metody leczenia oparte na podstawach naukowych i nie wiązać się zawodowo z nikim, kto nie przestrzega tej zasady.
 4. Nie posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe lub bezwartościowe.
 5. Nie współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem a nie posiadającymi do tego uprawnień.
 6. Chronić społeczeństwo i środowisko zawodowe przed lekarzami, którzy są niekompetentni lub postępują nieetycznie.
 7. Przestrzegać prawa i godności Członka PTChPRiE.
 8. Ujawniać nielegalne lub nieetyczne zachowania innych wykonujących ten sam zawód.
 9. Nie namawiać pacjentów na zabieg.
 10. Ograniczać dochody z pracy zawodowej do honorariów za rzeczywiście wykonaną pracę. Honoraria powinny być jasne i uczciwe, współmierne do wykonanych usług.
 11. Nie stosować metod nieuczciwej konkurencji, szczególnie w zakresie nierzetelności co do swoich możliwości działania i kosztów leczenia.
 12. Zapisywać leki i wyroby medyczne kierując się wyłącznie dobrem pacjenta.
 13. Konsultować z innym specjalistą wątpliwe lub trudne przypadki jeśli jakość usługi może być w ten sposób wyższa.
 14. Przestrzegać ideałów zawodu lekarza i uczestniczyć w działaniach, które poprawiają zdrowie i dobrostan każdego pacjenta.