Aktualności i komunikaty

Ostrożnie z reklamą usług medycznych

Nadchodzą istotne zmiany dotyczące zasad reklamowania wyrobów
medycznych oraz usług świadczonych przy użyciu takich wyrobów.
Zmiany te zasadniczo wpłyną na branżę medyczną, szczególnie w...

Składki członkowskie 2023

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie
składek członkowskich. Równocześnie przypominamy, że
zgodnie z obowiązującym Statutem zaleganie ze składką...

Składki Członkowskie 2022

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie
składek członkowskich. Równocześnie przypominamy, że
zgodnie z obowiązującym Statutem zaleganie ze składką...