Aktualności i komunikaty

Składki członkowskie 2023

Szanowni Państwo, Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie
składek członkowskich. Równocześnie przypominamy, że
zgodnie z obowiązującym Statutem zaleganie ze składką...

Ostrożnie z reklamą usług medycznych

Nadchodzą istotne zmiany dotyczące zasad reklamowania wyrobów
medycznych oraz usług świadczonych przy użyciu takich wyrobów.
Zmiany te zasadniczo wpłyną na branżę medyczną, szczególnie w...