Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko
Adres e-mail
Dodatkowe dane kontaktowe
Wiadomość
Kod z obrazka
token  

 


 

Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa
 

 

Adres do korespondencji:

 
Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń
i Chirurgii Rekonstrukcyjnej

ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna
tel.: 81 75 26 531, fax: 81 75 26 539

 

 

 


Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej wpisane jest do Rejestru Stowarzyszeń,
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000044714.

NIP 5261767565, REGON 010139291

Rachunek bankowy Towarzystwa:
77 1020 1068 0000 1702 0000 1933 (PKO BP)

IBAN: PL 77 1020 1068 0000 1702 0000 1933
: BPKOPLPW