Historia

Opracował dr n. med. Jerzy Potocki, członek honorowy Towarzystwa.

W latach 30. ubiegłego wieku powstają w Europie ośrodki chirurgii plastycznej i zostaje wyodrębniona specjalność chirurgii plastycznej. W dużej mierze było to następstwem konieczności leczenia następstw ciężkich urazów po I wojnie światowej.

W Polsce działalność tej specjalności wiąże się z nazwiskami prof. Władysława Dobrzanieckiego i dr. Stanisława Michałek-Grodzkiego. Po II wojnie światowej dr Stanisław Michałek-Grodzki zorganizował oddział chirurgii plastycznej w szpitalu rejonowym w Polanicy Zdroju. Dało to początek rozwojowi tej dziedziny w Polsce, a ośrodek w Polanicy Zdroju zdobywał coraz większą renomę.

Szkolenia pierwszych chirurgów plastyków odbywały się w doświadczonych ośrodkach w Czechosłowacji, zwłaszcza u prof. Franciszka Buriana w Klinice Chirurgii Plastycznej w Pradze. Tam szkolenie odbył w 1951 roku dr Michał Krauss, który w Polanicy Zdroju tworzył 75-łóżkowy ośrodek leczniczy, naukowy i szkolący. Wiele lat pracy (1951-1976) prof. Michała Kraussa wprowadzającego różnorodne metody operacyjne przyniosło efekt przeszkolenia wielu chirurgów plastyków i podniesienie rangi tej specjalności oraz rozszerzenie współpracy z innymi specjalnościami zabiegowymi. W 1976 roku kierownictwo ośrodka przejął prof. Kazimierz Kobus, który rozszerzył zakres działalności, przy współpracy z innymi specjalistami krajowymi i zagranicznymi.

W latach 50. XX wieku, równolegle z chirurgami plastykami, wykorzystywali w swojej działalności metody operacyjne chirurgii plastycznej chirurdzy dziecięcy (prof. Jan Kossakowski, prof. Wanda Poradowska) i chirurdzy ogólni (prof. Henryk Kania). Stopniowo powstawały oddziały chirurgii plastycznej przy Akademiach Medycznych (Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź) a także oddziały we Wrocławiu, Zabrzu i przy szpitalu wojskowym w Warszawie. W 1964 roku zostaje opracowany przez lekarzy ówcześnie działających w chirurgii plastycznej program specjalizacji, a chirurgia plastyczna zostaje uznana za odrębną specjalność. W 1967 roku Ministerstwo Zdrowia powołuje konsultanta krajowego ds. chirurgii plastycznej. Pierwszym konsultantem zostaje prof. Michał Krauss. W 1968 roku Ministerstwo Zdrowia przyjęło plan rozwoju chirurgii plastycznej i powołało kliniki i oddziały lub pododdziały w ww. miastach.

W 1957 roku przy Towarzystwie Chirurgów Polskich tworzy się Sekcja Chirurgii Wytwórczej. Pierwszym prezesem zostaje prof. Henryk Kania, a wiceprezesem dr Michał Krauss. W 1963 roku sekcja zmienia nazwę na Sekcja Chirurgii Plastycznej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W 1971 roku sekcja przyjmuje nazwę Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej. W latach 1957-1986 sekcja organizuje 17 konferencji naukowych (zwykle odbywających się co 2 lata) oraz 8 sympozjów i sesji naukowych.

W roku 1986 z inicjatywy prof. Michała Kraussa Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich przekształciła się w Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (zarejestrowane w Urzędzie Miasta st. Warszawy w dniu 26.06.1986 r.). Wówczas powołano sekcje towarzystwa: Chirurgii Rekonstrukcyjnej Głowy i Szyi, Mikrochirurgii, Leczenia Oparzeń. Początkowo aktywna działalność sekcji przygasła i w pewnym momencie utworzono samodzielne Towarzystwa: Mikrochirurgii i Leczenia Oparzeń.

W 1997 roku zmieniono nazwę na Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej (statut zarejestrowany w Sądzie Wojewódzkim w Warszawie dnia 26.02.1998 r.).

Od 1986 roku zwołano 13 zjazdów naukowych Towarzystwa oraz sympozja specjalistyczne: mikrochirurgii (ostatnie w 1990 r.), chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi (ostatnie w 1990 r.), leczenia oparzeń (ostatnie w 1990 r.).

W 1981 roku Sekcja Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Polskiego Towarzystwa Chirurgów Polskich liczyła 29 członków zwyczajnych – specjalistów chirurgii plastycznej. W 2012 roku Towarzystwo liczy ok 200 członków, w tym przeszło 160 specjalistów chirurgii plastycznej.

Decyzją Zarządu Głównego Towarzystwa z dnia 11 grudnia 2011 r. powołano Specjalistyczną Sekcję Chirurgii Estetycznej i zalecono opracowanie regulaminu sekcji.

10.04.2012

Opracował:

dr n. med. Jerzy Potocki