Składki Członkowskie 2022

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie prosimy o terminowe regulowanie składek członkowskich.

Równocześnie przypominamy, że zgodnie z obowiązującym Statutem zaleganie ze składką członkowską lub innymi opłatami przez okres dłuższy niż 3 miesiące może spowodować skreślenie z listy członków.

Termin płatności składek za bieżący rok przypada na 31 marca 2022 r.

Szczegóły:
https://www.ptchprie.pl/skladki_czlonkowskie.html

Indywidualna informacja o składkach (dostępna po zalogowaniu):
http://www.ptchprie.pl/strefa_dla_czlonkow.html