Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Maciej Kuczyński

specjalista chirurgii plastycznej