Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Tomasz Zieliński

specjalista chirurgii plastycznej