Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Wojciech Witkowski

specjalista chirurgii plastycznej