Członek zwyczajny PTChPRiE

lek. med. Marek Szczyt

specjalista chirurgii plastycznej