Członek zwyczajny PTChPRiE

lek. Marek Szczyt

specjalista chirurgii plastycznej