Członek zwyczajny PTChPRiE

dr hab. n. med. Henryk Witmanowski, prof. UMK

specjalista chirurgii plastycznej