Członek zwyczajny PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Henryk Witmanowski

specjalista chirurgii plastycznej