Członek honorowy PTChPRiE

prof. dr hab. n. med. Edward Towpik

specjalista chirurgii plastycznej

Specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskał w 1983 r. pracując w zespole prof. Michała Kraussa. Przez rok szkolił się w Wlk. Brytanii - w Canniesburn Hospital w Glasgow pod kierunkiem Iana McGregora i w Radcliffe Infirmary w Oxfordzie. Przez 2 lata pracował w Harvard Medical School w Bostonie prowadząc badania nad immunobiologią alogenicznych przeszczepów skóry, co stało się podstawą rozprawy habilitacyjnej. Po powrocie do kraju, we współpracy z prof. J. Strużyną, inicjował w Polsce użycie alloprzeszczepów skóry z immunosupresją cyklosporyną u rozlegle oparzonych.

          Przed 30 laty dołączył do zespołu prof. A. Kułakowskiego w Instytucie Onkologii, z zadaniem rozwinięcia chirurgii odtwórczej w leczeniu chorych na nowotwory. Zainicjował w Polsce nowoczesną chirurgię odtwórczą piersi, wprowadził własne modyfikacje techniki operacyjnej. W Centrum Onkologii stworzył pierwszy Oddział Chirurgii Rekonstrukcyjnej w krajowej sieci ośrodków onkologicznych. Kierował Oddziałem Chirurgii Głowy i Szyi, a potem Oddziałem Chirurgii w Klinice Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej.

          Był wieloletnim przedstawicielem Polski w IQUAM, obecnie jest delegatem Polski we władzach ESPRAS. Jest członkiem BAPRAS - Brytyjskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej (jako jedyny Polak), Stowarzyszenia Harvard Medical Alumni,

         Jest redaktorem pisma „Nowotwory Journal of Oncology”, przez 2 kadencje był członkiem Zarządu EASE - Europejskiego Stowarzyszenia Redaktorów Naukowych i Rady Redakcyjnej pisma „The Breast”. Zredagował i wydał kilkanaście książek. Jest autorem 36 prac w piśmiennictwie światowym, a zarazem zdeklarowanym przeciwnikiem oceniania ludzi poprzez punkty Impact Factor.

          Od lat zajmuje się historią medycyny, bibliografią i biografistyką. Jest członkiem  Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny, sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, prezesem Towarzystwa Bibliofilów Polskich, sekretarzem Rady Fundacji im. Jakuba hr. Potockiego, członkiem Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, członkiem Komisji Kultury Naczelnej Rady Łowieckiej.

          Ukończył Podyplomowe Studia Muzealnicze na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest obecnie profesorem Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, wykładowcą historii medycyny, organizatorem i – w wyniku postępowania konkursowego – dyrektorem Muzeum Historii Medycyny WUM.