Członek honorowy PTChPRiE

dr n. med. Jerzy Potocki

specjalista chirurgii plastycznej

Urodził się w 1937 roku w Warszawie. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja. Po studiach na wydziale lekarskim Warszawskiej Akademii Medycznej, dyplom uzyskał w roku 1961.

Od 1961 roku związany był z II Kliniką Chirurgiczną Akademii Medycznej /w Szpitalu Praskim, a następnie Centralnym Szpitalu Klinicznym AM przy ulicy Banacha/.
W latach 1962–1968 odbywał studia doktoranckie PAN /z przerwą na służbę wojskową w latach 1963–1965/. W 1969 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych. Specjalizację I i II stopnia z chirurgii ogólnej odbywał pod kierownictwem wybitnego klinicysty prof. dr hab. med. Zdzisława Łapińskiego.
Po uzyskaniu specjalizacji II stopnia z chirurgii ogólnej /1970 r./, rozpoczął specjalizację z chirurgii plastycznej pod kierownictwem doc. dr hab. med. Teobalda Adamczaka. Specjalizację z chirurgii plastycznej uzyskał w 1974 roku.

W latach 1975–1980 kierował pracą pododdziału chirurgii plastycznej w Klinice Chirurgii Ogólnej i Plastycznej w Centralnym Szpitalu Klinicznym AM przy ul. Banacha. W latach 1981–2002 pracował w Klinice Chirurgii Plastycznej CMKP w Warszawie pod kierownictwem prof. dr hab. med. Michała Krausa, a następnie prof. dr hab. med. Józefa Jethona – na stanowisku adiunkta, a następnie starszego wykładowcy. Jest odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz odznaką honorową „za zasługi dla ochrony zdrowia” nadaną przez Ministra Zdrowia.

Od rozpoczęcia specjalizacji z chirurgii plastycznej był związany z działalnością Sekcji Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej Towarzystwa Chirurgów Polskich. W latach 1971–1980 pełnił funkcję sekretarza Zarządu Sekcji. W następnych latach był członkiem Zarządu Sekcji. W 1986 roku podczas przekształcenia sekcji w samodzielne towarzystwo – Polskie Towarzystwo Chirurgii Plastycznej i Rekonstrukcyjnej pełnił funkcję sekretarza Zarządu Głównego, współorganizując w Warszawie w 1987 roku I Zjazd PTChPiR. W latach 90. był członkiem Zarządu, członkiem Komisji Rewizyjnej i Komisji Etycznej.

Od 2002 roku jest na emeryturze, nadal prowadzi praktykę lekarską w Gabinecie Specjalistycznym /od 1989 r./ oraz w Centrum Medycznym Damiana w Warszawie /od 1994 r./.

Żona Krystyna jest radiologiem dziecięcym, posiadają 4 dzieci i 8 wnuków.
Prócz obowiązków rodzinnych ma zainteresowanie malarstwem i sztuką kulinarną.