Członek zwyczajny PTChPRiE

dr n. med. Andrzej Krajewski

specjalista chirurgii plastycznej