Członek zwyczajny PTChPRiE

dr hab. n. med. Andrzej Krajewski

specjalista chirurgii plastycznej