ZEBRANIE ROBOCZE - Specjalistyczna Sekcja Chirurgii Estetycznej


Warszawa

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej zaprasza na spotkanie robocze obejmujące omówienie dotychczasowej działalności oraz dokonanie oceny zasadności dalszego istnienia Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej w ramach struktur Towarzystwa w świetle podejmowanych i planowanych działań.

Zarząd Główny chciałby przedstawić swą ocenę dotyczącą działalności Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej, działania jakie zamierza podjąć w najbliższej przyszłości w ramach bieżącej działalności Towarzystwa oraz swoje propozycje odnośnie przeznaczenia środków wpłacanych przez członków Towarzystwa na poczet działalności sekcji specjalistycznej.

Wszystkich Członków Towarzystwa, którzy chcieliby zapoznać się z w/w tematyką oraz przedstawić swoją opinię odnośnie planowanych przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej działań, Zarząd Główny zaprasza do wzięcia udziały w zebraniu roboczym które odbędzie się w dniu 13 grudnia 2014 r. w Warszawie (Centrum Konferencyjne IBIB PAN, ul. Ks. Trojdena 4, 02-109 Warszawa) o godz. 17.15 (po konferencji pt. „Nowoczesne Technologie w Chirurgii Plastycznej i Medycynie Estetycznej”).

z poważaniem,
Maciej Kuczyński

Wiceprezes
Polskiego Towarzystwa Chirurgii Plastycznej,
Rekonstrukcyjnej i Estetycznej


Przewodniczący
Specjalistycznej Sekcji Chirurgii Estetycznej