Władze

Główna komisja rewizyjna

dr n. med. Ryszard Mądry

Przewodniczący

lek. med. Krzysztof Potocki

dr n. med. Tomasz Zieliński